Рекомендації по цивільному захисту

23 вересня, 2022

Пропонуємо учасникам конкурсу ознайомитись  з основними рекомендаціями від ДСНС по організації укриття в обєктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей

 

 

#

Ознайомитись з рекомендаціями

Відповідно до вимог ст. 32 КЦЗУ до захисних споруд цивільного захисту (ЗСЦЗ) належать:

Сховище – герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок НС, воєнних (бойових) дій та терористичних актів

Протирадіаційне укриття (ПРУ) – негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості

Швидкоспоруджувана ЗСЦЗ – захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

Споруда подвійного призначення (СПП) - це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення. Проектується і будується за основними (як для споруд відповідного функціонального призначення) та спеціальними (ДБН В.2.2-5-97)  будівельними нормами. Має нормовані захисні властивості (див. сховища та ПРУ)